Författare - Karin Lagerholm

Karin Lagerholm

Karin lagerholm är verksam som lektor på förskoleutbildningen vid Malmö Högskola.