Böcker - Vilse i damdjungeln
Pris
110:-
ISBN
91-88800-03-2
ISBN
97891-88800039
Språk
Svenska
Utgivning
2000 mars
Format
148x210
Bandtyp
Kartonnage
Sidor
128

Vilse i damdjungeln

Bokomslag till Vilse i damdjungeln

En bok om de problem som frånvaron av manliga förebilder ger pojkarna och flickorna inom förskola och fritidsverksamhet.

Många pojkar lever i en alarmerande situation. Deras värld är i stort sett bara befolkad av kvinnor. Det gäller såväl inom barnomsorgen - dagis, förskola och fritids - som hemma, där pappa ofta är en frånvarande skilsmässopappa, en work-a-holic-pappa eller en av de slappa, lealösa och vaga moluskpappor som Sverige är så fullt av.
Vilse i damdjungeln handlar om de problem som denna fatala könsskevhet ger pojkarna (och flickorna!) och därmed också hela det samhälle de växer upp i. Boken avslutas med konkreta förslag på hur förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger samt föräldrar skall kunna förändra situationen.
Vilse i damdjungeln är en debattbok för alla som intresserar sig för förhållandena inom barnomsorgen och i hemmet. Illustrerad. 128 s.