Böcker - Hankön i skolan
Pris
110:-
ISBN
91-888000-04-0
ISBN
9789188800046
Språk
Svenska
Utgivning
2000 mars
Format
115x218
Bandtyp
Kartonnage
Sidor
104

Hankön i skolan

Bokomslag till Hankön i skolan

Hur trivs pojkarna och de manliga lärarna i grundskolan? Det har Bertill Nordahl undersökt och svaret är inte särskilt uppmuntrande.

Hur trivs pojkarna och de manliga lärarna i grundskolan. Det har Bertill Nordahl undersökt och svaret är inte särskilt uppmuntrande. Grundskolan bygger på kvinnliga värderingar och den absoluta majoriteten av lärarna är kvinnor som inte är särskilt positivt inställda till de pratiga, smutsiga och skräninga pojkarna.
Ja, många kvinnliga lärare förhåller sig till pojkarna på samma sätt som många människor förhåller sig till våldet i samhället: Det som krävs är fler poliser på gatorna - om pojkarna bara trycks till ännu mer så går det nog.
Det står inte så mycker bättre till med de manliga lärarna. De har ett lågstatusjobb med dålig lön där de blir så översköljda av kvinnliga värderingar att det går ut över deras maskulinitet. De lägger sig till med ett sätt att vara som överenstämmer med det som accepteras i miljön - de blir "hängpickar".
Bertill Nordahl avslutar boken med förslag till hur den manlige läraren skall kunna bli mindre osynlig, undflyende och ointressant. Han pekar också på hur man skall kunna skapa bättre utbildningsmöjligheter för pojkarna. Illustrerad. 104 s.