Böcker - Flickorna och pojkarna
Pris
160:-
ISBN
91-88800-06-7
ISBN
9789188800060
Språk
Svenska
Utgivning
2000 oktober
Format
148x210
Bandtyp
Kartonnage
Sidor
192

Flickorna och pojkarna

Bokomslag till Flickorna och pojkarna

I "Flickorna och pojkarna – nio samtal om könets betydelse samtalar Bertill Nordahl med fem kvinnor och fyra män om vad könet betyder för ett barns uppväxt, utveckling och inlärningsförmåga.

Utgångspunkten har varit flickornas situation, men samtalen handlar också om pojkarnas och deras behov av manliga förebilder i vardagen. Om män och kvinnor, ätstörningar och våld, om biologiska skillnader och könsspecifika hjärnor. Och om könsåtskild barnuppfostran, starka flickor och svaga pojkar, och om att över- eller undervärdera könets betydelse. Samt inte minst om ett samhälle som har blivit så könsmässigt polariserat och disharmomiskt att faran för fascistoida strömningar ligger och pyr under ytan.
Flickorna och pojkarna – nio samtal om könets betydelse är sista delen i Bertill Nordahls trilogi om könets betydelse för barnets utveckling. De två första delarna är Hankön i skolan och Vilse i damdjungeln. 192 s.