Böcker - Kulturella världar
Pris
150:-
ISBN
91-8880-05-9
ISBN
9789188800053
Språk
Svenska
Utgivning
2000 mars
Format
165x240
Bandtyp
Kartonnage
Sidor
191

Kulturella världar

Bokomslag till Kulturella världar

Kulturella världar är en aktuell bok om kultur och kulturkonflikter i det moderna Europa.

Kulturella världra är en aktuell bok om kultur och kulturkonflikter i dagens Europa. Utifrån ett antal centrala föreställningar om världen, från sexualitet och barnuppfostran till politik och invandring, beskriver de båda antropologerna Anne Knudsen och Susanne Wilken i konkreta exempel vad som skiljer och förenar de olika delarna av Europa. Kulturella världar diskuterar också frågan vart Europa är på väg. Kommer Europa att stärka det europeiska samarbetet och skapa en ökad homogenisering? Eller är det tvärtom så att en starkare politisk och ekonomisk integration ökar benägenheten att slå vakt om den nationella särarten och de regionala skillnaderna? I ett slutkapitel går författarna igenom nutida kulturanalytiska teorier med utgångspunkt i ett gemensamt tema, människan och miljön. Rikt illustrerad. 191 s.
Förord och faktagranskning av professor Orvar Löfgren.