Böcker - BARN, DJUR & NATUR
Pris
235:-
ISBN
91-88800-07-5
ISBN
9789188800077
Språk
Svenska
Utgivning
2007 mars
Format
210x198
Bandtyp
Kartonnage
Sidor
324

BARN, DJUR & NATUR

Bokomslag till BARN, DJUR & NATUR

Barn, djur och natur är en bok om hur barns natursyn förändras med stigande ålder. Författaren kommer också med förslag till naturaktiviteter för barnen i de olika åldrana.

Var finns näringskedjorna?" frågade en pojke när man var ute i skogen för att titta på det barnen hade lärt sig under en temavecka i förskolan. Men näringskejdjan är bara ett tomt ord för något som barnen redan vet, säger författaren till Barn, djur & natur.
Barnen förstår mycket väl att älgen äter växter och att vi äter älgen. Man måste vara försiktig så att man inte krånglar till det där med ekologi för barnen. Det är inte nödvändigt att förklara naturens kretslopp för små barn eftersom de är så konkreta i sin tankegång och uppfattning. Men det är viktigt att barnen får uppleva naturen tillsammans med vuxna. Tar man med barnen ut i skogen har de större frihet och färre restriktioner än på andra utflykter. De kan använda kroppen, de kan ropa, lukta och lyssna. Och de upplever något nytt varje gång eftersom naturen ständigt förändras.
Bent Leicht Madsen delar in barnens naturupplevelser i tre faser. Först bara
njuter de av att vara ute i naturen. Sedan vill de veta vad saker och ting heter. Och till sist frågar de "varför". Och det är viktigt att bibehålla denna ordningsföljd och inte avskära barnen från själva upplevelsen, säger han.
I Barn, djur & natur finns det kapitel om aktiviteter ute i naturen och hemma och på förskolan: hur man efterliknar naturens processer, om experiment man kan göra, om kreativa aktiviteter som matlagning, om att skapa utomhusytor och ta hand om djur.
Denna rikt illustrerade bok är en grundlig och detaljerad presentation av de naturupplevelser som barn kan – och enligt författaren också bör – ha både inne och ute. 324 s.